Ambacht en cultuur

Soek Chawachine

In de winkel met versierd houtwerk maar hoeveel bewerkingen zijn er nodig geweest voor deze rode muts voordat hij zijn definitieve vorm heeft aangenomen!

Soek El Blat

Kruidendokters zijn in de minderheid in hun soek, waar men tegenwoordig het meeste jeans en sportschoenen ziet.

Vlaggen

De confectie van vlaggen is een recente activiteit die een enorme groei heeft gekend na de onafhankelijkheid (1956).

Boekhandel Diwan

Het boek is niet weg te denken uit de wijk die de Grote Moskee omringt. Hier vindt men een hele soek gewijd aan boekhandels. 

Soek El Brika

Deze soek is een voorbeeld van de voorliefde van de Tunesische vrouw voor juwelen.

Smid

De smeden van Tunis hebben zich in Bab Jedid gevestigd.

Soek El Nahas

De ijzerbewerker maakt een groot aantal culinaire gebruiksvoorwerpen in rood koper die verplicht deel uitmaken van de bruidsschat van het jonge meisje.

Kleermaker

De Bransi, kleermaker-borduurder, maakt nog altijd de klederdracht van de man op net dezelfde wijze en in dezelfde houding als zijn voorgangers. 

Timmerman

De timmerlieden waren in grote aantallen gevestigd in de Soek El Blat, vooraleer zich verder te verspreiden over de hele Medina. 

El Makhzen

Le lieu est un makhzen, les articles mis en vente sont le fruit d’un nouveau regard porté sur l’artisanat traditionnel.

Soek El Trouk

De aansluiting van Ifriqia aan het Ottomaanse Rijk bracht een toestroom aan Turkse immigranten met zich mee die zich onderscheidden door andere rites, hun taal en hun manier van kleden.

Kalligrafie

Wanneer een nieuwe generatie artiesten de Arabische letter als een vorm van eigentijdse kunst gaat beschouwen, leidt dit tot de vereeuwiging van de kalligrafie.